قبل از شروع مسابقات کمبود بازیکن در خط دفاعی تراکتور یکی از بزرگترین دغدغه های دنیزلی در تراکتور بود. تراکتور که تمامی یاران دفاعی خود را از دست داده بود با جذب خانزاده و مسیح زاهدی در کنار ایمان سلیمی برای قلب خط دفاعی خود به دنبال نفر چهارم بود که مسیج زاهدی نیز از این تیم جدا شد و تنها سلیمی و خانزاده ماندند تا این نگرانی بوجود آید که با مصدومیت هر کدام از این مدافعان چه کسی جایگزین خواهد شد؟ هفته گذشته خانزاده مصدوم شد و تراکتور و دنیزلی ماندند و ایمان سلیمی و اینکه کدام بازیکن جایگزین خانزاده مصدوم خواهد شد؟ دنیزلی اسدی را که مرد اول تدافعی خط هافبک بود را به یک خط عقب تر برد و او را بعنوان یک مدافع وسط در کنار ایمان سلیمی بازی داد و آنچه در جریان بازی دیده شد رفع تمام دغدغه های هواداران بود و تراکتور با عملکرد مثبت خود در خط دفاعی خیال دنیزلی را راحت کرده است.

 

همین موضوع در سمت راست دفاعی نیز تبدیل به یک دغدغه بزرگ شده بود و احمد موسوی تنها بازیکن این پست و نیاز به جذب یک بازیکن دیگر برای این پست دیده می شد و اما دغدغه قبل از شروع لیگ و با مصدومیت موسوی تبدیل به یک مشکل شد تا دنیزلی که تخصص خاصی در استفاده از نفرات در پست های مختلف و غیرتخصصی دارد در دیدار دوستانه با نود ارومیه دست روی یک فوروارد جوان به نام تیکدری گذاشته و از او بعنوان دفاع راست استفاده کند. اکنون احمد موسوی با کنار گذاشتن مصدومیت به آمادگی رسیده و دنیزلی در دیدار با پاس از او در راست دفاعی استفاده کرد و این بازیکن نیز همچون اسدی در قلب خط دفاعی یکی از بهترین های تراکتور بود و توانست با توپگیری و دفع های موفق و حرکت های سریع دفاع به حمله و هماهنگی با اشکان دژاگه که موجب شده بود سمت راست تهاجمی تراکتور مخصوصا در نیمه دوم سر حال و خطرناک تر شود.

 

عملکرد اسدی و موسوی در خط دفاعی باعث شد تا دنیزلی از بابت خط دفاعی تیم اش خیالی آسوده داشته باشد و اینکه در کوران مسابقات کمبود بازیکنی را احساس نخواهد کرد و اکنون تراکتور در هر پست خود دو بازیکن آماده و سرحال را در اختیار دارد تا در انتخاب های خود دستی باز داشته باشد.

 

01439290