به گزارش “بازی انفجار”، رئال مادرید امشب با وجود خلق موقعیت های گل زیاد، تنها با یک گل بر گالاتاسرای پیروز شد و تا دقیقه پایانی، استرس دریافت گل تساوی را داشت. این در حالی است که مهاجمان رئال به خصوص بنزما و هازارد، موقعیت های گل زیادی را با بی دقتی از دست دادند.

 

گل سرسبد این موقعیت ها به ادن هازارد مربوط می شود.

 

01445590

 

ستاره بلژیکی دقیقه 65 بازی، “موسلرا”، گلر گالاتاسرای را هم دریبل زد ولی در مقابل دروازه خالی توپ را به تیر افقی کوبید. او اگر آن توپ را به گل تبدیل می کرد، رئال با آسودگی به دقایق پایانی می رسید و شاید می توانست یک پیروزی پرگل را جشن بگیرد.

 

01445593

 

01445591

 

 

01445450-1

 

01445451-1

 

01445452-2

 

01445458-1

 

01445457-1

 

01445454-1