به گزارش” بازی انفجار” در مسابقه امروز بازی دوتیم فجرسپاسی و گل ریحان در زمین تیم شیرازی با احتیاط هر دوتیم گلی در برنداشت تا نتیجه پایانی برای شاگردان نصرتی و مهابادی نسبتا راضی کننده باشد. فجر با این تساوی 21 امتیازی شد و با تفاضل گل بهتر نسبت به تیم شگفتی ساز نود در صدر باقی ماند این درحالی است آن ها باید از مس کرمان نیز متشکر باشند که با متوقف کردن مس رفسنجان صدر را برای شیراز حفظ کردند.

گل ریحان هم که در این فصل فراتر از انتظار نشان داده با 20 امتیاز در رده چهارم جدول قرار گرفت که اگر این بازی به سود آن ها تمام می شد شاگردان نصرتی صدرنشین لیگ می شدند.

هردوتیم در هفته آینده مسابقات سختی پیش رو دارند. فجر سپاسی باید با خوشه طلایی دیدار کند و گل ریحان باید به مصاف تیم نود برود.