به گزارش” بازی انفجار” بازی دوتیم فجرسپاسی و گل ریحان در زمین حافظیه با جضور نزدیک به 5 هزار تماشاچی با وجود بازی تهاجمی دوتیم هر دوتیم گلی در برنداشت. فجر با این تساوی 21 امتیازی شد و با تفاضل گل بهتر نسبت به تیم شگفتی ساز نود در صدر باقی ماند این درحالی است آن ها باید از مس کرمان نیز متشکر باشند که با متوقف کردن مس رفسنجان صدر را برای شیراز حفظ کردند.

گل ریحان هم که در این فصل فراتر از انتظار نشان داده با 20 امتیاز در رده چهارم جدول قرار گرفت که اگر این بازی به سود آن ها تمام می شد شاگردان نصرتی صدرنشین لیگ می شدند.

ستاره این بازی احسان علوان زاده بازیکن سابق پرسپولیس بود که بارها با فرارهای طولی بخصوص در نیمه دوم دفاع گل ریحان را به هم ریخت در آنسو گل ریحان با بازی مستقیم و پاسهای بلند مدافعانش موقعیتهای خوبی به دست آورد که به هیچکدام به ثمر نرسید.

هردوتیم در هفته آینده مسابقات سختی پیش رو دارند. فجر سپاسی باید با خوشه طلایی دیدار کند و گل ریحان باید به مصاف تیم نود برود.