به گزارش “بازی انفجار”، زمانی که داور در سوت خود به علامت پایان بازی می دمد بازیکنان ایرانجوان به سمت داور می روند تا به تصمیمات اشتباه او دراین بازی معترض شوند که یکی از آدم های نزدیک به صحنه برای اینکه به این ماجرا پایان دهد اقدام به اسپری گاز فلفل می کند! اقدام به این کار تعجب بازیکن ایرانجوان را به همراه داشت و او که حتی نمی توانست جلوی خود را ببیند به اعتراض به داوری پایان داد و راهی رختکن شد و در نهایت هم برای مداوای بیشتر توسط هم تیمی های خود به بیمارستان انتقال یافت!

 

اگر چه اعتراض به داوری در فوتبال ایران بیش ازاندازه شده و این اعتراضات حتی آرامش را از داوران دور کرده اما استفاده از اسپری فلفل برای دور کردن بازیکنان از اعتراض کار حرفه ای بشمار نمی رود به خصوص که سلامت بازیکن حریف را تهدید می کند.

 

01449178