به گزارش” بازی انفجار” گزارش بازی تیم های تراکتور-استقلال با انتقادهای جدی و شدیدی روبرو شد. حرف های گزارشگر که کاملا از دریچه یک طرفدار و علیه استقلال در طول نود دقیقه روی آنتن زنده و در پخش سراسری به گوش می رسید صدای مخاطبان بازی را درآوردو در فضای رسانه ای نسبت به آن واکنش های زیادی انجام شد. دیشب محمدحسین میثاقی مجری برنامه فوتبال برتر نیز با انتقاد از عملکرد گزارشگر بازی گفت:”گزارشگر این بازی خیلی روی مخ بینندگان بود.”

فوتبال برتر که پخش زنده مسابقات فوتبال باشگاهی ایران را در شبکه سه و به صورت سراسر انجام می دهد تنها می تواند گزارشگران بازی های تهران را انتخاب کند و انتخاب گزارش در بازی های خارج از تهران برعهده مراکز سازمان در آن استان ها هستند. میثاقی روی آنتن برنامه فوتبال برتر با انتقاد از گزارشگرانی که یکسویه و خارج از عرف گزارشگری حرفه ای در رسانه ملی بازی ها را گزارش می کنند گفت:”بعد از بازی تراکتور-استقلال خیلی پیام ها برای ما آمد – با احترام زیادی که برای همکارمان در تبریز قائلم-مبنی براینکه گزارش این بازی خیلی روی مخ بینندگان بوده و باعث اذیت آن ها شده است.”

او افزود:” ابتدا باید بگویم که انتخاب گزارشگران شهرستان ها دست فوتبال برتر نیست با این حال تهیه کننده ما قبل از بازی های حساس نامه هایی را به مراکز استان ها ارسال می کند. بی اغراق بگویم که ده بار تلفنی قبل و در حین بازی با مسئولان و حتی خود گزارشگران تماس گرفته اند اما متاسفانه گاهی ممکن است توجهی نشود و همکاران کار خودشان را انجام بدهند.”

مجری فوتبال برتر با انتقاد از این نوع گزارش بازی گفت:” این مدل گزارشگری که انجام می شود با توجه به پخش سراسری بازی درست نیست و باید به همه بینندگان احترام گذاشته شود. اگر بخواهیم به خاطر نظرات شخصی و کری هایی که در چارچوب رسانه ملی نیست اعصال مخاطب را خرد کنیم کار جالبی نیست. ممکن است این اشتباه از هرکدام از همکاران ما سر برند و در تهران هم این اتفاق بیفتد هرچند معمولا گزارشگران تهرانی از آن ور بوم می افتند و گزارششان به نفع تیم میهمان است.”

او اضافه کرد:” در کل گزارش ها  نباید این گونه باشد، باید تذکرات لازم را بدهند و بالاخره اقدامی هم انجام شود تا بیننده اعصابش در حین دیدن بازی خرد نشود.”

میثاقی همچنین گفت که برنامه فوتبال برتر نظرسنجی را در همین ارتباط انجام می دهد:” با این کار می خواهیم با شناخت نظر مردم نسبت به عملکرد و ارزیابی کار گزارشگران در انتخاب آن ها اعمال نظر کنیم و اگر نتوانیم هم آن را گوش کسانی که می توانند اعمال نظر کنند برسانیم.”