به گزارش” بازی انفجار”، و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، بر اساس رای کمیته تعیین وضعیت، باشگاه سایپا به پرداخت مبلغ 8 میلیارد و 500 میلیون ریال و همچنین 50.450 درهم امارات بابت اصل خواسته به انضمام مبلغ 213 میلیون و 600 هزار بابت هزینه دادرسی در حق علی دایی در مهلت 30 روزه گردیده است. این رای قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف فدراسیون طی مدت 7 روز خواهد بود.