به گزارش”بازی انفجار” گل گهر در چند بازی اخیر خودش برای رسیدن به پیروزی تلاش کرد و در جنگیدن هم کم نگذاشت، اما ترس از نبردن مثل یک بختک بر سر این تیم افتاده است و اجازه نمی دهد دست و پای سیرجانی ها برای در آغوش کشیدن سه امتیاز باز باشد. هر چه گل گهر بیشتر تشنه سه امتیاز بماند، تکاپوی این تیم برای رسیدن به آب خنک سه امتیاز، بیشتر شبیه به دویدن در پی سراب بیابان می شود.

تمامی این تمثیل سازی ها را انجام دادیم تا به یک جمله برسیم؛ مشکل عمده گل گهر در سه امتیاز اول نهفته است و زمانی که ذهنیت این تیم با دشت پیروزی اول آرام شود، قدم های بعدی قطعا منظم تر و با چشم های بازتر خواهد شد.

گل گهر در هفته های ابتدایی لیگ برای اثبات خود شاید با یک امتیازها نیز به هدف می رسیدند که سه هفته اول همین حکم را برای این تیم داشت اما گل گهری ها در فاز دوم حرکتی خود باید سه امتیاز اول را کسب کنند تا با روشن شدن این چراغ، بختک نشسته بر خود را زمین بزنند و آرامش روانی خود را پیدا کنند. این دقیقا کاری بود که می توانست پیوند وینگو و گل گهر را طولانی تر کند و کسب سه امتیاز اول هم برای وینگو و هم برای گل گهر خیلی حیاتی تر از آن بود که سرمربی گل گهر پیروزی برابر تیم هایی مثل نفت آبادان و یا نفت مسجد سلیمان را در سیرجان از دست بدهد.

حالا ماموریت اول مجید جلالی نیز دقیقا کسب همین سه امتیاز اول است. سه امتیازی که هرچه زودتر کسب شود، زودتر می تواند راه این تیم را از دست انداز خارج کند قبل از آنکه گل گهر بخواهد با بدنی رنجور تر به مسیر آسفالت برسد.

 

01433829

در بازی با پیکان این اتفاق مهم برای جلالی نیافتاد اما بازی این هفته برابر شاهین آن هم در بوشهر می تواند همان نقطه مقصود سیرجانی ها باشد که خود را از این فشار فکری سه امتیازی خارج کنند.

گل گهر به اکسیژن نیاز دارد تا باز هم از لیگ برتر لذت ببرد و این اکسیژن فقط با سه امتیاز است که برای این تیم به وجود می آید. ترکاندن این حباب که روز به روز بزرگتر می شود و خفگی گل گهر را بیشتر می کند نباید کار محالی برای مجید جلالی و تیم او باشد و با رخ دادن این اتفاق قطعا روزهای بهتری در انتظار سیرجانی ها خواهد بود.

گل گهر دیگر باید برای کسب سه امتیاز شتاب بیشتری داشته باشد قبل از اینکه بختک نشسته بر این تیم انرژی بیشتری از آن ها بگیرد.

قطعا تا همین جای کار نیز انتقادهای زیادی بر طولانی شدن پیوند گل گهر و پیروزی وارد است که البته می توان تا بعد از بازی با شاهین صبر کرد و بعد از زمین زدن این طلسم، در رابطه با آن در فضایی کم تنش تر صحبت کرد.