به گزارش “بازی انفجار”، حواشی اخیر بالاخره کار دست گرانیت ژاکا داد و اونای امری، سرمربی آرسنال اعلام کرد که این هافبک سوئیسی از این به بعد دیگر کاپیتان آرسنال نخواهد بود. گرانیت ژاکا هفته گذشته و بعد از تعویض شدن از سوی هواداران آرسنال هو شد و رفتاری عجیب از خود نشان داده و آنها را ترغیب به ادامه این رفتار کرد.

 

01446903

 

همچنین گرانیت ژاکا بعد از تعویض شدن نیز به رفتار خود ادامه داد و در نهایت اونای امری بازوبند را از این بازیکن گرفته است. اونای امری اعلام کرد پیر آمریک اوبامیاتگ بازوبند را بر بازوی خواهد بست.

 

اونای امری در این رابطه گفت: “جلسه ای با گرانیت ژاکا داشتم و به وی اعلام کردم دیگر کاپیتان آرسنال نخواهد بود. نیاز به تصمیم گیری در این رابطه و حالا این پرونده دیگر بسته شده است.”