به گزارش “بازی انفجار”، شاگردان یورگن کلوپ که در دیدار رفت با 4 گل حریف بلژیکی را شکست داده بودند، در دیدار امشب در آنفیلد چندان به آب و آتش نزدند و در نهایت به یک پیروزی حداقلی رسیدند.

 

ادامه دارد…