به گزارش “بازی انفجار”، عزیز معبودی دفاع چپ ماشین سازی در دیدار امروز تیم اش با بازوبند کاپیتانی وارد بازی شد تا بعنوان کاپیتان دوم ماشین سازی معرفی شود.

سامان نریمان جهان کاپیتان ماشین سازان به دلیل محرومیت دیدار تیم اش را مقابل ذوب آهن از داده است و این دیدار اولین دیداری است که کاپیتان سبزپوشان تبریزی غایب دیدار تیم اش بوده است تا عزیز معبودی بعنوان کاپیتان دوم این تیم در دیدار امروز معرفی شود.

 

01450051

 

01450050