به گزارش “بازی انفجار”،  آکادمی باشگاه اسپورتینگ لیسبون در حال حاضر 185 ورزشکار دارد که به تازگی یک نام بزرگ نیز به آنها اضافه شده است و آن هم فرزند 7 ساله ستاره سابقشان یعنی ریکاردو کوآرشما است که اولین تمرینش را سفید و سبزها را پشت سر گذاشت.

کوآرشما که همراه فرزندش در اولین تمرین او حاضر بود، در رابطه با این موضوع می گوید: « امیدوارم او آینده روشن تری نسبت به من داشته باشد. اینجا ( باشگاه اسپورتینگ لیسبون) جایی است که او احساس خوبی دارد و از من خواست تا او را به اینجا بیاورم. اسپورتنیگ همچنین اولین باشگاه من هم بوده است؛ پس چرا اسپورتینگ نه؟

 

01451360

کوآرشما از سال 1993 تا سال 2003 در اسپورتینگ حضور داشت و از آکادمی این باشگاه بود که به فوتبال دنیا معرفی شد.

 

01451359

 

01451358