به گزارش بازی انفجار، شبکه الکاس قطر برنامه ای فوتبالی با نام المجلس دارد که به تحلیل رویدادها و موضوعات مختلف ورزشی می پردازد. در این برنامه متخصصان و افراد مشهور از ورزش قطر، خلیج فارس و کشورهای عربی حضور می یابند و در دوران جام ملتهای آسیا هم حضور لیث نوبری باعث جذابیت آن برای ایرانیان شده بود.

 

در آخرین قسمت پخش شده از برنامه المجلس، یونس محمود مهاجم پیشین تیم ملی فوتبال عراق حضور داشت و اتفاق جالبی از سوی او رقم خورد. خالد جاسم، مجری این برنامه در مواجهه با یونس محمود، او را یک اسطوره معرفی کرد و محمود به شکلی جالب جواب او را داد. این بازیکن برجسته عراقی در پاسخ به خالد جاسم گفت: کلمه اسطوره خیلی سنگین است. من خودم را در حد ستاره می دانم، نه یک اسطوره.