به گزارش “بازی انفجار”، تیم های صنعت نفت آبادان و شاهین بوشهر روز گذشته ا. ساعت 16:30دقیقه در ورزشگاه شهید مهدوی شهر بوشهر در حضور 3000 هوادار به مصاف هم رفتند که در نهایت این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید. حسین مالکی برای بوشهری‌ها و عیسی آل کثیر برای تیم برزیلی لیگ ایران گلزنی کردند.

 

هواداران دو تیم در این دیدار گل کاشتند و به شدت تیمشان. ا تشویق کردند، از یک سو هواداران آبادانی که حدود 450کیلومتر را طی کردند و به بوشهر رسیدند تا نفت را تشویق کنند و یا ساکن بوشهر بودند و تیم شهرستان را فراموش نکرده بودند، 90دقیقه پرشور تیمشان را تشویق کردند.

 

در سوی دیگر نیز هواداران تیم قعر جدولی شاهین با ضرب و تیمپو و دمام 90دقیقه تیم را تشویق کردند تا بالاخره مرد خود را با گل ستاره این روزهای خود، حسین مالکی گرفتند. تیم قعرجدولی شاهین اما در این بازی‌های اخیر مثبت عمل کرده است و نشان داده که اگر در نیم فصل یار اضافه شود، می تواند در لیگ بماند.

 

عکس: مهدی جعفری

 

01458833

 

01458834

 

01458835