به گزارش” بازی انفجار”، و به نقل از سایت رسمى فدراسیون فوتبال اکبر محمدى با بیان این موضوع اظهار داشت: خوشبختانه در هفته هاى اخیر شاهد انسجام و همکارى همه جانبه در مجموعه فدراسیون فوتبال براى اعزام تیم امید بوده ایم که بسیار امیدوارکننده است. ریاست محترم فدراسیون و همه بخش ها با تمام وجود پاى کار هستند و این مسئله نشان مى دهد تیم امید در حال حاضر اولویت اول فوتبال کشور است.

 

رییس کمیته جوانان اضافه کرد: حمید استیلى به همراه دوست خوبم آقاى ماجدى سفر بسیار مهمى به کشور تایلند داشتند و گزارشى که از این سفر ارائه شد نشان مى دهد به جزئى ترین مسائل توجه شده است. باید بپذیریم این اتفاقات در گذشته روى نداده و واقعا بسیار مهم و تاثیرگذار است. در واقع سرمربى این تیم دغدغه شرایط سفر، تغذیه استراحت و امکانات تمرینى تیمش را دارد که پیش بینى لازم را در این خصوص انجام مى دهد. جزیى ترین مسایل مى تواند عامل شکست یا پیروزى شما باشد. در این دوره شاهد هستیم که یک فدراسیون از ١٨  ماه پیش تیم را شکل داده و فکر مى کنم تا امروز ٢٠ مسابقه تدارکاتى بین المللى براى این تیم برگزار شده است. این ها نشان مى دهد رویکرد متفاوتى داشته ایم و برنامه ریزى صحیح مى تواند مقدمه پیروزى باشد.البته در مقطع کنونى مهمترین مسئله این است که باشگاه ها با تیم المپیک همکارى کنند. ماه ها تلاش بدون توجه به شرایط اردوى آخر مى تواند همه زحمات شما را بر باد بدهد. یادمان باشد همین بازیکنان از جام هاى جهانى نوجوانان و جوانان به فوتبال ما معرفى شدند. چه تعداد از همین بازیکنان در تیم امید به باشگاه هاى لیگ برترى معرف شدند؟ تیم هاى ملى وظیفه خود را از جهت بازیکن سازى انجام داده اند و حالا زمان آن رسیده که باشگاه ها دین خودشان را ادا کنند. در همه جای جهان برآیند فوتبال باشگاهی در تیم ملی متبلور میشود که این قاعده در فوتبال ما رعایت نمیشود اما لازم است باشگاه ها هم حداقل همکارى متقابل با تیم ملى را رعایت کنند. نیاز کادر فنى این تیم در اختیار داشتن کلیه بازیکنان در این ٢٠ روز آخر است.