به گزارش “بازی انفجار”، دولت چین کنترل شدیدی روی زندگی مسلمانان اویغور در ترکستان شرقی دارد و حتی گفته می شود بسیاری از آنها به کمپ های بازآموزی فرستاده می شوند تا به این ترتیب از عقایدشان دست بکشند.

در این بین، اوزیل با انتشار پیامی در صفحه توئیترش، با نوشتن جمله :”مسلمانان کجا هستند؟” از اینکه مسلمانان به اندازه کافی از اقلیت اویغور حمایت نمی کنند، ابراز ناراحتی کرد.

او همچنین در این توئیت، حدیثی از امام علی نقل کرد که در فرمودند:” اگر کسی نمی تواند بی عدالتی را متوقف کند، حداقل باید در مورد آن سخن بگوید.”

اقلیت اویغور حدود 45 درصد جمعیت ایالت ژین جیانگ را تشکیل می دهند که براساس گزارش سازمان های حقوق بشری، تحت تبعیض سیستماتیک هستند.

 

 

01459650