Press ESC to close

اظهار نظر عجیب؛ مربیان بیرون مانده علم نداشتند!

پیام 0

تیم شاهین شهرداری بوشهر بعد از خداحافظی عبدالله ویسی سرانجام مربی جدید خود را انتخاب کرد. و این مربی کسی نیست جزء میشو که پیش تر مربی مس رفسنجان بود و با وجود فرصت کافی موفق به هدایت این تیم به لیگ برتر نشد.

Continue reading