Press ESC to close

راشفورد: دو سال پیش نمی‌توانستیم آستانه را شکست دهیم

پیام 0

مارکوس راشفورد، مهاجم یونایتد می‌گوید از برد خفیف تیمش مقابل آستانه راضی است هر چند این برد با دشواری بدست آمده. راشفورد می‌گوید یونایتد دو سال پیش نمی‌توانست در چنین بازی‌ای پیروز شود.

Continue reading