Press ESC to close

یادداشت : مس! چرا نمی بری تیم نارنجی؟

پیام 0

پیروزی همان نیازی است که مس به شدت آن را احساس می کند.کسب تنها دو پیروزی در ده بازی همان نقطه ضعف بزرگ مس در لیگ یک این فصل بوده است و دور شدن هفته به هفته مس از پیروزی این تیم را بیشتر تحت فشار جدول و بیرون از جدول قرار می دهد.

Continue reading