Press ESC to close

جوانان کبدی ایران شانس اول قهرمانی جام جهانی

پیام 0

جوانان کبدی ایران پس از وزن‌کشی و شناخت رقبای خود، حالا در انتظار آغاز بازی ها هستند. دیدارهایی که برای اولین بار در ایران برگزار می شود و قطعا جوانان ایرانی یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در آن هستند.

Continue reading